Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zapsaný spolek Ochrana Roztyl je spolkem založeným za účelem ochrany životních a sociálních podmínek a životního prostředí v oblasti Horních Roztyl.

1.    Základním účelem spolku:

a)    ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,

b)    ochrana životního prostředí,

c)    ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek,

d)    zastavení úbytku zeleně v území Horních Roztyl, Prahy 11 a okolí,

e)    ochrana zemědělského půdního fondu,

f)    rozvoj občanské společnosti.

2.    Dalším účelem je:

      a) zachování stávající zeleně a ostatních ploch v lokalitě Horní Roztyly a okolí, dále jen   „lokalita“,

      b) integrace občanů do procesu rozhodování o územním rozvoji Prahy 11,

      c) prosazování kvalitního života a zdravého životního prostředí v lokalitě,

      d) ochrana stávajících a prosazování nových klidových zón v lokalitě,

      e) zajištění dopravy v klidu v lokalitě.

 

 

Zápis z členské schůze 12. 6. 2018

20. 7. 2018

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Připomínky k návrhu MPP

17. 7. 2018

| Rubrika: Územní plán Prahy

 

Byty v bývalém areálu Interlovu

21. 5. 2018

| Rubrika: Území Interlovu

7.6.2018: Na www krcakzije.cz, kterou spravuje společnost Passerinvest Group, je článek o setkání s občany. Nikde, ani v zveřejněném videu není ukázka nového záměru, který na setkání byl prezentován.

17.7.2018: Na www krcakzije.cz, kterou spravuje společnost Passerinvest Group, je k dispozici obrázek srovnání starého a nového záměru (http://www.krcakzije.cz/nove-roztyly#section-66)

 

 

Ukončení procesu EIA

21. 5. 2018

| Rubrika: Obytný soubor Na Výhledu

18.4.2018 byl ukončen proces EIA záměru Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov.

 

Nové Roztyly a záměr Zdravotnického zařízení a Domova pro osoby se zdravotním postižením

21. 5. 2018

| Rubrika: Bytový park Roztyly

V roce 2016 představila firma CRESCON, a.s. záměr Nové Roztyly. Ten ve funkční ploše VV nebyl v souladu s územním plánem. Na jaře 2018 CRESCON, a.s. přišla v ploše VV s novým záměrem Zdravotnického zařízení a Domova pro osoby se zdravotním postižením.

 

Pozvánka na členskou schůzi 12. 6. 2018

21. 5. 2018

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Zápis z členské schůze 13. 6. 2017

30. 6. 2017

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Pozvánka na členskou schůzi 13. 6. 2017

23. 5. 2017

| Rubrika: Zapsaný spolek

 

Z 2797/00 území Interlovu naše připomínky

21. 2. 2017

| Rubrika: Území Interlovu

Náš spolek podal připomínky k návrhu změny územního plánu v bývalém areálu Interlovu. Jsou uvedeny v následujícím textu. Bohužel se do textu na www stránky nepodařilo vložit hlukovou mapku a mapku znečištění.

 

Z 2797/00 území Interlovu

9. 1. 2017

| Rubrika: Území Interlovu

Firma PASSERINVEST GROUP, a.s. chce revitalizovat bývalé území Interlovu. K tomu potřebuje změnu územního plánu. Tato změna obdržela číslo Z 2797/00.